Tournoi Jeunes Open, Anneyron Tennis Club du 10 au 21 avril.